Kategorier

Danmarks fiske

Henrik Krøyer.

Kjøbenhavn, Trykt i S. Triers officin, 1838-53.

4 signerede halvlæderbind: A.F.Jürs. - Pilestræde 99.

Usædvanligt smukke og velbevarede bind

Exlibris i alle bind (Knuthenborg)

1279 sider med utallige træsnit i teksten

Frakturskrift

Flere detaljer

Henrik Krøyer

4 varer på lager

6 000,00 kr

Rejse langs Danmarks kyster – værket «Danmarks Fiske»
Med sommeren 1834 begynder en ny epoke i Krøyers videnskabelige liv, betegnet ved de undersøgelser, som han i dette og det følgende år, ledsaget af sin unge hustru, på Rentekammerets foranstaltning foretog langs Danmarks kyster for at gøre sig bekendt med fiskeriernes tilstand. Fra denne tid skriver sig hans bekendtskab med konferensråd Jonas Collin, som senere gennem hele sit liv blev ham en virksom støtte og trofast ven.
Allerede 1833 havde Krøyer udkastet planer til et stort værk over Danmarks fiskerier, men i sin helhed blev dette aldrig publiceret. Hans i [1837]] udgivne arbejde «De danske Østersbanker» er en del af det påtænkte værk, og det samme gælder om hans berømte arbejde Danmarks Fiske, der udgør tre tykke bind og udkom i 1838-53.
Af den økonomiske og statistiske afdeling er der senere udgivet nogle brudstykker i Tidsskrift for Fiskeri, mens andre, til dels ufuldførte, findes i manuskript. I 1837 fik Krøyer Videnskabernes Selskabs sølvmedalje for sin afhandling Grønlands Amfipoder (udkom 1838), og samme år begyndte han udgivelsen af Naturhistorisk Tidsskrift, der hurtig samlede alle datidens danske naturforskere om sig og inden kort tid vandt ry overalt i naturvidenskabernes verden.

  • Højde: 20 cm.
  • Bredde: 13.5 cm.
  • Tykkelse: Samlet 15.5 cm.
  • Tilstand: 2. - Enkelte plettede eller svagt brune sider